Газрын зураг

Конвэнинс дэлгүүрүүдийн байршлын мэдээллийг доорх газрын зурагаас авч байх боломжтой.

Конвэнинс (Convenience) загварын дэлгүүр нь орчин үеийн худалдааны хэв маягийг тодорхойлж буй, өдөр тутмын хэрэгцээг орйтуулж, тав тухтай орчноор хангаж, харилцааг эрхэмлэн ажилладаг.
Өнгөрсөн 2017 оноос Улаанбаатар хотод орчин үеийн конвэнинс дэлгүүрүүд байгуулагдаж эхэлсэн ба 2018 оны эцсийн байдлаар 40 орчим салбар дэлгүүр нээгдсэн байна.