SKU гэж юу вэ?

SKU нь зөвхөн хүнсний бүтээгдэхүүн бус бүх төрлийн бараа, бүтээгдэхүүний дахин давтагдашгүй хувилбар тул бүртгэл тооцоо, борлуулалтын нэгдсэн систем өргөн хэрэглэгддэг. Олон улсын худалдааны байгууллагын тавигддаг шаардлагын дагуу аливаа үйлдвэрлэгч компани барааны тэмдэгтийн код (barcode)-ийг нэр төрөл бүрт тусгайлан гаргах шаардлага тавидаг.